I ZWROTY:

  1. 14 dni na zwrot bez podania przyczyny (zwane dalej: Odstąpieniem)

1.1 Drogi Kliencie, jeśli z jakichś przyczyn zakupiony przez Ciebie produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, zgodnie z obowiązującym prawem w terminie 14 możesz zwrócić do nas towar, który zakupiłeś bez podania przyczyny.
Możliwość zwrotu towarów ww. terminie dotyczy również towarów przecenionych – objętych jakiegokolwiek rodzaju  promocją lub przeceną.

1.2 Co ważne termin 14 dni liczy się od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich wskazanych przez klienta.

1.3 Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1.1, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny i tym samym zwrotu towaru wygasa.

  1. Procedura zwrotu zakupionych towarów

2.1 W celu Odstąpienia wystarczy skontaktować się ze Sklepem HALTEX drogą elektroniczną lub za pośrednictwem usług Poczty Polskiej i poinformować nas o tym fakcie, ewentualnie przesłać nam formularz o Odstąpieniu, pocztą lub mailem na adres biuro@haltex.com.pl

2.2 Klient zalogowany może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na jego koncie w systemie Sklepu Internetowego. Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia od umowy.

2.3 Zamiast formularza ze strony Klient może wysłać na adres: biuro@haltex.com.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu, które zawierać będzie dane osobowe klienta, datę zakupu, i nr zamówienia, nazwę produktu zwracanego, nr konta bankowego, na które zostaną zwrócone Klientowi środki pieniężne w wysokości wartości zakupionego produktu.

2.4 Prosimy, aby dokonując zwrotu towaru pamiętać o odesłaniu również dowodu zakupu, czyli faktury VAT, paragonu lub innego dowodu zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta).

2.5. Możliwie najszybciej jak to będzie możliwe potwierdzimy otrzymanie formularza Odstąpienia od umowy – przesłanego drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia.

2.6 Dalsza procedura zwrotu, tj. zwrot środków pieniężnych możliwa jest po otrzymaniu zwracanego towaru w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, nie noszącym żadnych śladów użycia.

2.6.1 Sklep HALTEX prosi aby zwracany towar odesłać na adres Sklepu HALTEX:

Haltex

02-828 Warszawa; ul. Pląsy 12

2.7 W przypadku Odstąpienia Sklep HALTEX zwraca wszystkie otrzymane płatności, poza kosztami dostawy. Dokładamy wszelkim starań aby kwota należna Klientowi została przelana maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania towaru w stanie opisanym w pkt 2.6.

2.8 W przypadku jeśli w formularzu Odstąpienia nie zostanie podany nr konta bankowego należna kwota będzie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Ewentualne koszty tej operacji pozostają po stronie Sklepu HALTEX.

  1. Koszty zwrotu zakupionych towarów

3.1 Koszt przesyłki zwracanych towarów w przypadku Odstąpienia leży po stronie Klienta.

3.2 Klient jest zobowiązany zachować sposób opakowania zwracanych towarów tak, aby zabezpieczyć je przed ewentualnym uszkodzeniom w trakcie transportu.

  1. Rzeczywista kwota zwrotu za odsyłane produkty.

4.1 Klient jest odpowiedzialny wobec sklepu HALTEX za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.

4.2 Sklep HALTEX w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek śladów użycia ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

4.3 W przypadku gdy do zamówienia została wystawiona Faktura VAT, na życzenie Klienta Sklep HALTEX może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

4.4 W przypadku płatności przy odbiorze płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku płatności on-line (za pomocą PayU czy PayPo) środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało pierwotnie opłacone.

II WYMIANA

Wymiany towaru Klient może dokonać poprzez zwrócenie produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.